Seaboysgillet infosida

Årsmötet 15.3 tilldelade vandringspriset Klykan till Krullis Mattsson

Gillets styrelse 2005:
Pär Mickos ordförande
Magnus Björkvall viceordf.
Peik Björkvall ekonom
Mikael Airava sekr.
Gina Grönholm, Mats Lindgren, Pertti Rönnberg, Nappe Molander samt Max Johansson ledamöter

Kommande program

9.4 Navigator Bal
Föreningen Navigator firar 25-års jubileumsbal kl. 18 på NJK
Kontakta Bimbo Öller (050-381 8000)för biljetter

28.4 Talko på Solhälla
Träff kl. 18 vid Villas brygga. Avfärd från Solhälla kl. 21.
Anmälningar till Max Johansson, 040-533 7904 eller max.johansson@seaboys.fi

1.6 Segelsäsongsöppning på HSS kl. 18
Alla gillemedlemmar Välkomna !

3-11.8 Monsun 2005
Seaboys ordnar läger i sommar tillsammans med Stormfågeln Gillet anordnar lägerträff, mera info följer.

TIDNINGSPRENUMERATIONER

» Vad är Seaboysgillet?

» Seaboys

» Scoutlänkar

» Arkiv

» Fotoarkiv

» Kontakta gillet