Verksamhetsplan 

Traditionellt program:

Maj: Kvällsseglats med Navigator

Juni: Lägerträff

September: Seglats till Lovisa med Navigator

September-oktober: Höstträff

Mars : Årsmöte


Övrigt program:

Samarbete med vänorganisationer, gemensamt program.

Utbyte med KFUM, Villingeryck eller dylikt.

Medverka i förberedelserna för kårens 65-års jublo i oktober.


Övrig verksamhet:

Fånga upp ”yngre” medlemmar i samråd med kåren.

Information om kåren till Gillets medlemmar.

Ordna verksamhet för föräldrar i samröre med UF.

Upprätthålla medlemsregister.

Budget:

Evenemangen är i princip självfinansierande medan medlemsavgifterna används för att täcka post- och informationskostnader samt uppvaktningar och medlemsavgift till Navigator.

Ackumulerade överskott sparas för särskillda behov.

Indrivning av medlemsavgiften sker med en postad uppmaning följt av en påminnelse med e-post.