Aktuellt > Tidningsprenumerationer > Verksamhetsenkät till medlemmarna

 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsenkät till medlemmarna


Enligt de nyligen godkända stadgarna är Gillets målsättning följande:

Seaboysgillets syfte är att utgöra en samlande länk för personer som varit aktiva i eller kring Sjöscoutkåren Seaboys r.f och bland dessa, i gott kamratskap och i sann Seaboys-anda, upprätthålla kontakten medlemmarna mellan och verka som ett stöd för kåren och värna om dess utveckling.

Gillet fullföljer sitt syfte genom att för medlemmarna arrangera möten, utfärder, sammankomster och annat program, genom regelbunden kontakt med kåren och kårens understödsförening, samt genom att informera medlemmarna om verksamheten i kåren och inom scouting i allmänhet.

Inför årsmötet i mars 2006 vill styrelsen höra medlemskårens uppfattning om idéer till verksamhet under 2006 och framåt.

Vi är tacksamma för just dina synpunkter på följande frågor:

Besvara genom att välja lämpligt alternativ samt klicka på SEND när Du fyllt i hela enkäten.
1. Jag kan tänka mig att deltaga i gillets verksamhet, förutsatt att programmet är tilltalande ?:

2. Jag tycker de traditionella hörnstenarna: årsmötet, lägerträffen och hösträffen ?

3. Gillets information når mig bäst:

 

4. Program inom Seaboysgillet som kunde intressera mig skulle vara inom följande områden (markera flera om du vill)
fester
seglatser och båtutflykter
besök av olika mål i skärgården
reparbeten
pyssel och andra hantverk
musik och sång
kappsegling
weekendutfärder inom Finland
exkursioner utrikes
strapatser och äventyr i naturen
teater och konserter
museum
vad som helst om gruppen är den rätta
avancerad segling (trimaraner, "kappseglingsmaskiner" o dyl)
något annat, fyll i nederst på sidan vad

5. Viktigt för mitt deltagande i Seaboysgillets program är:

b) att min egen generation är med

c) att programmet är intressant, lockande

d) att det inte kolliderar med mitt jobb

e) att det inte stör mina andra intressen

f) att jag får info i god tid (2 mån)

g) att jag får lära mig något nytt

h) att man håller sig till traditionerna

6. Jag är intresserad att deltaga i planering och genomförande av program.

7. Mitt namn (frivillig uppgift)

8. Andra kommentarer, förslag ?

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Årbladet - Seaboysgillets informationsplats