Tidningsprenumerationer


Seaboys’ tidningsprenumerationsservice upphör

 

Beklagligtvis är vi tvungna att meddela att Seaboys tidningsprenum-erationsservice upphör. 


Trots entusiastiska ansträngningar och nytt upplägg har vi inte lyckats uppfylla målsättningarna: att erbjuda våra prenumeranter en marknads-mässig prenumeration samt att generera ett överskott till förmån för scoutverksamheten.


Man kunde säga att prenumerationsbranchen utvecklats i en riktning där det inte finns plats för mellanhänder. Flera förlag sköter sina prenumerationer direkt över Internet och de förmedlare som överlevt har nya affärsmodeller där vår ideella verksamhet inte ges någon intressant roll.

 

För många av våra trogna kunder är detta dåliga nyheter, vilket har bekymrat oss mycket inför detta beslut. Trots det måste vi nu hänvisa våra prenumeranter till de tillgängliga kanalerna över Internet och direkt med förlagen. Särskillt för prenumeranter av svenska tidskrifter kan det nu uppstå svårigheter då inte alla har säljkanaler för kunder i Finland. För dessa situationer ställer vårt prenumerations-team sin erfarenhet och branchkunskap till förfogande. Tillsammans kan vi hitta lösningar.

 

I praktiken innebär detta att de nuvarande prenumerationerna fortlöper till löptidens slut men måste alltså förnyas på något annat sätt än genom Seaboys.  För den som är osäker på löptiden eller förlag har vi komplett information. (e-maila till prenumeration@seaboys.fi)

 

Några av de viktigaste kanalerna på Internet är

http://www.lehtiapaja.fi/
http://www.lehtitilaus.fi/
http://www.lehdet.net
http://www.tidningsbutiken.se
 
samt förlagen:

 

http://www.bonnier.se

http://www.egmont.se

http://www.allersforlag.se

 

I och med detta upphör en över 40-årig prenumerationsförmedlingsverksamhet inom Seaboys som i huvudsak drivits av Egi Lindroos. För oss som varit involverade på slutrakan ter sig hans prestation inom detta fack som än mer ofattbart och vi är stumma av beundran inför det arbeta han lagt ner och imponerade av den rent ekonomiska nyttan han egenhändigt skapat för sjöscouting.

 

Vi hoppas att kåren, dess understödsförening och alla gynnare hittar nya och meningsfulla sätt att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt verksamhet och utveckling av densamma.

 

Till slut vill vi även tacka alla andra mellanhänder och medhjälpare som under åren bidragit till denna affärsverksamhet som helt och hållet upprätthållits av frivilliga krafter. Många är de personer och företag som under åren stött Seaboys genom denna verksamhet. Stort TACK till er alla.

 

 

 

 

I Helsingfors den 7 november 2009

 

 

 

Pär Mickos                                   Magnus Björkvall                               Ted Apter

Seaboysgillets ordförande            Understödsföreningens ordförande    Kårchef, Sjösc.k. Seaboys
050-314 3160                              040-570 8900                                     040-750 773