Seaboysgillet


Seaboysgillet, grundat 13.12.1971, fungerar som samlande organ för Seaboys ledare som pga studier, arbete eller annan orsak ej längre är aktiva i kårens dagliga verksamhet.

Gillet är synonymt för kamratskap och en vilja att föra vidare Seaboys traditioner genom att försöka stöda kåren ideellt, men också genom handräckning av enskild gillemedlem som även genom donationer vid jubileum.

Gillet är öppet för alla tidigare seapysar samt seapysvänner.

För närvarande har gillet 90 medlemmar.