KontaktuppgifterGillestyrelsen (2015):


Jukka Kostiainen,     gilleordförande             ordforande AT seaboysgillet.org   
Manuel Airava,           viceordförande                  
Max Johansson,        sekreterare                    sekreteraren ATseaboysgillet.org
Frej Mattsson             uppvaktningar och kåraktiviteter
Bo Belfrage                kårkontakt & traditioner
Ville Roine                  kassör      

Övrig funktionär:
Mikael Airava,            webmaster                      postmaster AT seaboysgillet.org