Aktuellt > Hänt

 
 
 
 
 
 
 
 

Hänt

Gillet uppvaktade Bjöna, 50 år, 3.3.2014.


Gillet uppvaktade Pede, 50 år, 15.2.2014.

Gillet uppvaktade Buster, 50 år, 2013


Gillet uppvaktade Migu, 50 år, 25.9.2013

Gillet uppvaktade Niko, 50 år, 18.9.2013


Gillet uppvaktade Micke, 50 år, 16.2.2013

Gillet uppvaktade Tommen 50 år, 12.6.2012

På programmet traditionella prövningar som fem knopar, livlinekastning och Kim-spel. Till slut överräcktes ett handtag med uppmaningen "Släpp inte taget".

Seaboys 65-års jubileum kvällsfest Lägerbal 12.11.2011


Ett sextiotal gäster trivdes i goda vänners lag med sång och dans till sena natten.

40-års jubileums höstträff i Porkala

Förlöpte väl trots elavbrott och besök av brandkåren. Nedan några stämningsbilder.

Seaboys kårchef Joni Jaakkola överräcker en mistlur till gilleordföranden.


Här mottagarna till Båtsmanspiporna nummer 16-19.


Sist men (sannerligen) inte minst kocken som (trots att han är en nöt) bjöd på synnerligen god festlig middag.

På gillets årsmöte 22.3.2011 överlät ordf. Pär Mickos vandringspriset Klykan till Peter Pratsch.

       Ett tjugotal seaboysgillare samlades på behörigt avstånd längs Kaitviks-stranden för ordergivning söndag den 20.12. kl. 23.30. I den friska kölden kunde man senare upptäcka Mats Lindgren bemästra en livlina och ett knoprep.

Som traditionen påbjuder överräcktes till Mats "Handtaget" med uppmaningen "släpp inte taget" vilket ovanstående fotografi vittnar om. Grattis Mats 50-år !22.5.2007 kl. 23.00 samlades ett hemlighetsfullt sällskap, utrustade med livlina, och knoprep på Mattby Neste. Senare sågs dessa personer på Laxvägen i färd att beskåda Macke Renlund utföra kraftmätningar i olika färdigheter.

Långt senare överräcktes Handtaget med uppmaningen "släpp inte taget" vilket ovanstående fotografi vittnar om. Grattis Macke 50-år !
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Årbladet - Seaboysgillets informationsplats