Aktuellt > Budget

 
 
 
 
 
 
 
 

Budget


Evenemangen är i princip självfinansierande men balanseras med gillets medel (+/-). Medlemsavgifterna används för att täcka post- och informationskostnader, uppvaktningar, medlemsavgift till Navigator. Överskottet ackumuleras för eventuella senare behov.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Årbladet - Seaboysgillets informationsplats