Arkiv

Rapport från gillets årsmöte:
16 medlemmar i Seaboysgillet samlades till årsmöte onsdagen den 7.3.2007. Mötesplats var KFUM i Helsingfors r.f. föreningslokal, belägen på adressen Elisabetsgatan 27 A.  På mötet behandlades stadgenliga ärenden och bl.a. den interna informationsdistributionen dryftades.


Gilleordförande Pär Mickos överräckte Vandringspriset, KLYKAN, till Peik Björkvall (till höger) för enträget arbete i gillestyrelsen.Tidigare nummer av Årbladet:
Årbladet 09/2009
Årbladet 15.5.2007
Årbladet 1.12.2005
Årbladet 31.3.2005
Årbladet 15.4.2004
Årbladet 26.5.2003
Årbladet 5.9.2003
Årbladet I/2003

Övrig information:

Årsberättelse 2002
Föredragningslista 2003
Protokoll 2003
Protokoll 2004
Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2007

Historiska alster:

Jubileums Seapysen 1981
HBL 17.12.1985